บริการของเรา PASA
 
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นสำนักงานตัวแทนแต่งตั้งสถาบันต่างประเทศประจำประเทศไทย และเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ รับปรึกษา แนะแนว และดำเนินการสมัครเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับ จากการที่ PASA ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันชั้นนำของรัฐ และเอกชน ให้ทำหน้าที่ให้ข้อมูล รายละเอียดของสถาบัน และหลักสูตร ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย PASA ช่วยให้การสมัครเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย ๆ "สะดวก ประหยัดเวลา มั่นใจ"
 
» บริการให้คำแนะนำ / ดำเนินการสมัครเรียน / วางแผนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ทุกหลักสูตร
PASA ให้คำแนะนำทางการศึกษาที่ถูกต้อง ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
• สถานที่เรียน
• ระยะเวลาเรียน
• วิชา/สาขาที่เปิดสอน
• ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร
• การสมัครเรียน
• จัดหาที่พัก
• การทำงานระหว่างเรียน
• การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• และอื่นๆ
 
» ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน ในนามของสถาบันโดยตรง
PASA เป็นตัวแทนในการดำเนินเรื่องการสมัครเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
• ดำเนินเรื่องในการสมัครเรียน
• ใบตอบรับจากสถาบัน
• การชำระค่าเล่าเรียน
 
» เป็นศูนย์สอบ IELTS โดยตรง
 
» อำนวยความสะดวกในการจัดหาที่พัก และรับสนามบิน
PASA ยังมีบริการจัดหาที่พักโดยเน้นความปลอดภัย และสะดวกในการเดินทางไปเรียนในแต่ละวัน และจัดหาบริการรับสนามบินปลายทาง รวมถึงผู้ดูแลท้องถิ่น (Guardianship) เป็นต้น 
  
» อำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าของแต่ละประเทศ

หลังจากได้ใบตอบรับจากสถาบันแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า เช่น แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร, การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า, การตรวจแบบฟอร์มวีซ่า, การตรวจสุขภาพ และการยื่นขอวีซ่า (ขึ้นอยู่กับกฎของสถานทูตนั้นๆ)
 
» อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร  
PASA ยังบริการ อำนวยความสะดวกในการส่งค่าเล่าเรียน, โอนค่าใช้จ่าย ขณะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 
» ประสานงานดูแลตามกฎของรัฐบาลในกรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี
 
» ประสานงานระหว่างนักเรียน ท่านผู้ปกครอง ผู้ดูแลท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ในต่างประเทศ PASA อำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ดูแลท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังให้บริการติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง
 
» สมัครเรียนต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น
 PASA พร้อมให้คำปรึกษา และประสานงานในการสมัครเรียนในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 
» ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองในประเทศนั้น ๆ
แนะนำในด้านวัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิอากาศ ค่าครองชีพ ชีวิตนักเรียนต่างชาติ และอื่นๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมตัวก่อนการเดินทางได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแนะนำกฎหมายเบื้องต้นของแต่ละประเทศ เช่น การนำสิ่งของเข้าประเทศ, การรักษาพยาบาลเป็นต้น
 
» วางแผนการเดินทาง
สำรองที่นั่งทุกสายการบิน ด้วยตั๋วราคาพิเศษ พร้อมบัตรนักศึกษานานาชาติ
 
» อำนวยความสะดวกสำหรับท่านผู้ปกครอง
กรณีที่ต้องการไปเยี่ยมบุตรหลานในต่างประเทศ เช่น แนะนำเรื่องการยื่นขอวีซ่า, การจองที่พัก เป็นต้น
 
» มีศูนย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง
เพื่อช่วยนักเรียนเตรียมตัวเบื้องต้นทางด้านภาษาก่อนการเดินทาง ณ Pennwood Language Institute โดยอาจารย์ต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ หลักสูตรตัวต่อตัว หรือ เรียนเป็นกลุ่ม รวมถึง Training Course
 
 
 PENPRAPA ADVISORY STUDY ABROAD  
 ศึกษาต่อต่างประเทศ  เราคือจุดเริ่มต้นของคุณ
 
    PASA ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1987 
    โดยอาจารย์เพ็ญประภา  วุฒิเวทย์
    ประสบการณ์กว่า 20 ปี 
    และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมไทยแนะแนว
    การศึกษานานาชาติ ( ต่างประเทศ )
อนาคตก้าวไกล  คือหัวใจของเรา
 
PASA
ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุกระดับ ฟรี
PASA
ช่วยวางแผนการเรียนต่อ
PASA
แนะนำในการเตรียมตัว
 
*  เอกสารประกอบการสมัคร    *  การเงิน
*  เอกสารประกอบการขอวีซ่า   *  สุขภาพ            
*  การทำงานระหว่างเรียน       *  การศึกษา             *  สถานภาพของวีซ่า            *  การปรับตัว
PASA
เป็นศูนย์สมัครสอบ IELTS เช่นเดียวกับ British Council
 
แผนการเรียนโดยทั่วไป
 
    เริ่มต้นที่คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  >>  เรียนต่อหลักสูตรที่ต้องการ
 
      ระยะเวลาในการเรียน
  • เรียนภาษาอังกฤษ    >>    ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรี   >>    ระยะเวลา 3-4 ปี
  • หลักสูตรปริญญาโท   >>    ระยะเวลา 1-2 ปี
  • หลักสูตรปริญญาเอก  >>    ระยะเวลา 3-5 ปี 
การเลือกและการพิจารณา
    เรียนอะไร
    ที่ไหน
    อย่างไร
    เงื่อนไขการสมัครเรียน มีอะไรบ้าง
 
การเรียนภาษา
     ภาษาอังกฤษทั่วไปทุกระดับ
     ภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS/TOEFL
     ภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อ กฎหมาย / วิชาชีพ
     ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
     การเรียนต่อสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น
     Fashion Design หรือ Art ใช้ Portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.