ทัศนศึกษา
เมือง market haborou
หอพักนักเรียน
สนามฝึกซ้อมฟุตบอล
โรงอาหาร
ภาพห้องเรียน
ภาพถ่ายเยี่ยมชมโรงเรียนที่อังกฤษ April 2010
Summer UK 1 เมษายน - 30 เมษายน 2009
ตามเพื่อนๆไปอังกฤษกับโครงการ UK English Summer Schools 2009
เยี่ยมชมสถาบันที่ India (2)
เยี่ยมชมสถาบันที่ India (1) 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.