ปัจจุบันมีนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นกว่า 30% เนื่องจากค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพไม่สูงนักออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับสามอ่านต่อ
 
 
        เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิด มีเหตุมีผล รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อ่านต่อ 

         

 
        ประเทศอังกฤษถือได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการไปเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนไทย รองลงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยคุณภาพการศึกษา และความปลอดภัย อ่านต่อ


 
        เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มั่งคั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรน้อย รัฐบาลจึงมีเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาค่อนข้างมาก รัฐบาลแคนาดาให้เงินอุดหนุนการศึกษาต่อประชากรสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก อ่านต่อ

 

 
        สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการศึกษาต่อต่างประเทศ มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชาและมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำให้เลือกเรียนมากมาย นักเรียนจะได้เรียนรู้ อ่านต่อ
 

 


 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.