"ท่านมีอนาคตก้าวไกล คือหัวใจของเรา"
 
PASA คือ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2530 โดยการเริ่มจากการเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย จวบจนกระทั่งชื่อเสียงของ PASA เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักเรียน ท่านผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมากขึ้น จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนแต่งตั้งของสถาบันการศึกษาในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา อเมริกา ฯลฯ

PASA ดำเนินงานโดยคุณเพ็ญประภา วุฒิเวทย์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศมากว่า 20 ปี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Thai International Education Consultants Association) หรือ “TIECA” และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ (ปี 2006-2007)

PASA เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อังกฤษ   อเมริกา  แคนาดา  สวิสเซอร์แลนด์  เนเธอร์แลนด์  เยอรมนี  อิตาลี  ฝรั่งเศส  สเปน  สิงคโปร์ จีน อินเดีย ฯลฯ

PASA เป็นผู้จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษาในต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนเดือน เมษายน-พฤษภาคมและตุลาคม ด้วยประสบการณ์ในการจัดโครงการนี้มายาวนานกว่า 10 ปี โดยเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัย  PASA จึงได้รับเกียรติให้จัดโครงการนี้ให้แก่สถานศึกษาหลายแห่ง

PASA ในวันนี้ แม้จะผ่านมายาวนานกว่า 20 ปี ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากนักเรียน และท่านผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยข้อมูล และรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมบริการอำนวยความสะดวกที่รวดเร็ว และแน่นอน

PASA ยังดูแลนักเรียนแม้ขณะศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะนักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัว “PASA” ที่มีประวัติอันยาวนานนั่นเอง
 
 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศทุกระดับ
ได้ที่      PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
           เลขที่ 29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒิ ถนนพิบูลสงคราม 
           ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
           ( ใกล้ริเวอร์ไรน์เพลส ตรงข้ามซอยพิบูลสงคราม 20 )
           โทรศัพท์    02-9666508(อัตโนมัติ 10 คู่สาย), 081-4492235
           โทรสาร     02-0999880, 02-9666990
           ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30น.-15.30น. วันเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
           Email: pasa@pasa.co.th
 
สำหรับน้องๆชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียง ติดต่อได้สะดวกที่ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เบอร์ติดต่อ 088-353- 5083
 

 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.