สมัครรับจดหมายข่าว
Email / อีเมล์

สมัครสมาชิก
PENPRAPA ADVISORY STUDY ABROAD
 
 
 

 

 

.
สถาบันที่น่าสนใจ
 
York St John University
 
Don’t miss the chance grab the opportunity NOW!!!!!!!

York St John Brand Ambassador Thailand Scholarship 2013
100% Tuition Fee Scholarship
Application close 7th June 2013
 
If you are interested please contact Thailand Representative
PASA – Penprapa Advisory Study Abroad Ltd. Part.
Email: info@pasa.co.th; pasa@pasa.co.th
Tel no: 02 966 6508 Fax: 02 966 6990
Mobile no: 081 449 2235 / 081 449 2235
 

********************************

La Trobe University
 
La Trobe University ตั้งอยู่ที่เมือง เมลเบิร์น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1964 มี
นักศึกษากว่า 27,000 คน รวมทั้งนักศึกษาจากนานาชาติจำนวนกว่า 4,500 คน จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มีวิทยาเขต 8 แห่ง กระจายอยู่ในรัฐวิคตอเรีย และ
ในจำนวนนี้มี 3 วิทยาเขตหลัก ที่เปิดสอนในหลากหลายหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
คือ Bundoora, Bendigo และ Albury-Wodonga
 

********************************

Saxion University of Applied Sciences
 

Saxion University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ตั้งอยู่ด้านด้านทิศตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขตคือ Deventer , Enschede และ Apeldoorn ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษากว่า 17,000 คน และในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประมาณ 1,000 คน หลักสูตรนานาชาติสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรีและโทของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น
เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ดังนั้นนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จะมีโอกาสที่ดีมากในการได้รับเลือกเข้าทำงานที่ดี
ในสายอาชีพของตนในอนาคตทั้งในประเทศของตนและในต่างประเทศทั่วโลก
Promotion
All Bachelor students will be given scholaship of 1,700 Euro
(equivalent to 33% of Tuition Fee)
2008-2009
***********************************
Saxion Universities of Applied Sciences,
offer The Final year Bachelor in Law with three variations:
1. International Law
2. Business and International Law
3. Public Management and International Law
Three special scholarships for students who would like to join
these final years. The students who are seleted only need to pay
the legal fee of Euros 1,565 for one year of study.
*more info please contact pasa*
 

********************************

City University of Seattle
IN SWITZERLAND
 
City University มหาวิทยาลัยธุรกิจและการเงินนานาชาติ ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านการเงินประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลักสูตรเน้นด้านธุรกิจและการเงิน เพื่อให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ City University ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดย EDUQUA และเป็นสมาชิก AACSB ของประเทศอเมริกา นอกจากนี้มีอีกหลายสถาบันรับรอง
เช่น SWIAA IAF, UBS, AIG, Swiss Federation of Private Schools
 
*กำลังเปิดรับสมัคร*

********************************

 
 

 
 
******************
 
 
******************
 

 

• สหราชอาณาจักร
• ประเทศนิวซีแลนด์
• ประเทศออสเตรเลีย
• ประเทศอิตาลี
• ประเทศฝรั่งเศส
• ฯลฯ
*กรุณาสอบถามราคา*
 
 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai, Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel: 66 2 966 6508, 66 2 966 6990 Fax: 66 2 966 6990
Email Address: pasa@pasa.co.th
 
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 66 2 966 6508, 66 2 966 6990 แฟกซ์: 66 2 966 6990
อีเมล แอดเดรส: pasa@pasa.co.th
 
สำหรับน้องๆชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียง ติดต่อได้สะดวกที่ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เบอร์ติดต่อ 088-353- 5083