สมัครรับจดหมายข่าว
Email / อีเมล์

สมัครสมาชิก
ตารางเวลาทวีปอเมริกา
ประเทศแคนาดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai, Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel: 66 2 966 6508, 66 2 966 6990 Fax: 66 2 966 6990
Email Address: pasa@pasa.co.th
 
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 66 2 966 6508, 66 2 966 6990 แฟกซ์: 66 2 966 6990
อีเมล แอดเดรส: pasa@pasa.co.th
 
สำหรับน้องๆชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียง ติดต่อได้สะดวกที่ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เบอร์ติดต่อ 088-353- 5083