• ถ้าคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน
 • เพื่อสอบเทียบมาตรฐานสากล เช่น TOEFL, IELTS
 • เพื่อใช้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศ หรือเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับ
 • เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
 • สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ประถม, มัธยม, มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป กลุ่มเล็กและตัวต่อตัว
 • สำหรับนักเรียนหลักสูตรอินเตอร์ เรียนเสริม อังกฤษ, คณิต
 • ค่าเล่าเรียนแบ่งชำระได้ รับสมัครและเปิดเรียนทุกวัน
 • สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 • ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ เดินทางสะดวก ห้องเรียนปรับอากาศ
 • Summer Course ในประเทศและต่างประเทศ
 • มีรถประจำทางผ่านหลายสาย > สาย 32, 33, 63, 64, 90, 97, 114, 203, 175, ปอ.23, ปอ.6
 • โรงเรียนของเราควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ

บริการพิเศษของ PLI

 • จัดครูต่างชาติไปสอนตามองค์กร และสถาบันต่างๆ
 • มีห้องพักสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดพักระยะสั้น และระยะยาว มีผู้ดูแลใกล้ชิด
 • มีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ เปิดให้บริการทุกวัน
 • ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศฟรี

 
ห้องสมุดบริการข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ

 
ห้องเรียนปรับอากาศ โอ่โถง สะอาด ปลอดภัย

 
หอพักในโรงเรียน สะดวก ปลอดภัย

 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.