ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ PLI ก่อตั้งโดยคุณเพ็ญประภา วุฒิเวทย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายและช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ได้มีโอกาสรับการฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในราคาถูก เนื่องจากปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
 
ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ PLI เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สามารถรองรับนักเรียนได้มากถึง 100 คน มีห้องเรียนจำนวน 6 ห้อง และห้องสมุด 1 ห้อง
 • ปัจจุบันมีนักเรียน 40 คน เปิดดำเนินการสอนทุกวัน ภายในวันธรรมดาจะมีนักเรียนจำนวนไม่มาก ซึ่ง ส่วนมากเป็นนักเรียนเรียนเดี่ยว และจะมีนักเรียนมากในวันเสาร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
 • PLI เปิดสอนและรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
 • หลักสูตร มีตั้งแต่ระดับ Beginner - Advance
 • ที่พัก เรามีห้องพักรวมให้นักเรียนจากต่างจังหวัดพักห้องละ 2-4 คน มีทั้งห้องพัดลมและห้องปรับอากาศ ห้องพักดังกล่าวนี้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับครูจากต่างชาติที่เดินทางมาถึงเมืองไทยใหม่ๆ ที่กำลังรอการบรรจุ
 • การอบรมครู ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางโรงเรียนจะมีการเปิดอบรมครู English Teaching to Thai Student (Teaching at Thai School) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในระบบการสอนและวัฒนธรรมต่างๆ ระหว่างครูต่างชาติกับสังคมภายในโรงเรียน และวัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจให้ครูต่างชาติก่อนได้รับการบรรจุเป็นครู
 • การจัดครูไปสอนโรงเรียนต่างๆ  โดยมีการเตรียมการ ดังต่อไปนี้
  - จัดหาโรงเรียนให้ไปสอน
  - ช่วยจัดหาที่พัก
  - รับที่สนามบิน
  - ปฐมนิเทศก่อนไปสอน
 • จัดเตรียมขอ Teacher License และ Work Permit ให้ครูต่างขาติ โดยครูต่างชาติต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบตามกฏระเบียบของกระทรวง
 
 
 
ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ PLI จัดครูต่างชาติไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งโรงเรียนที่เราได้จัดส่งครูไปนั้นล้วนแต่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง รวมทั้งคณะครูที่โรงเรียนเป็นมิตรกับครูต่างชาติ

 

 
 
 
 
 
ศูนย์สอนภาษา PLI ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนต่างๆ โดยขอให้ทางสถาบันทำการคัดเลือกจัดหาครูที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพให้ เพื่อเข้าไปสอนในโรงเรียน เพราะประสบการณ์จากการที่ทางสถาบันมีต่อธุรกิจทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศภายใต้ชื่อ "PASA" ซึ่งสถาบันของเรามีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศมาเกือบ 20 ปี
 
 
 
รายละเอียดติดต่อ
Contact Details;
คุณเพ็ญประภา วุฒิเวทย์
ศูนย์ภาษาอังกฤษ PLI (PASA Group)
อาคารเพ็ญวุฒิ
เลขที่ 29/ 19-21  ถนน พิบูลสงคราม
อ. เมือง  จ. นนทบุรี  11000
โทร. 0-2966-6508, 0-2966-69900
แฟกซ์. 0-2966-6990
อีเมล์ :
pli@pasa.co.th        
Mrs. Penprapa Vudhivate (Principal)
Pennwood Language Institute (PLI)
Pennwood Building
29/19-21, Piboonsongkram Road,
Muang,  Nonthaburi, 11000  THAILAND
Tel : (662) 966-6508, (662) 966-6990
Fax : (662) 966-6990
 
 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.